Diverse zaken

Hier zijn een aantal onderwerpen waarover ook wat valt te zeggen maar waarmee ik geen pagina kan vullen.

Heeft u vragen met betrekking op het MVV in Nederland. Wilt u gaan trouwen in Nederland met een Braziliaan(se)? Wilt u uw vriend(in) of echtgeno(o)t(e) naar Nederland halen dan kunt u het beste contact opnemen met www.ajuda.nl.

Verzekeren

Ik heb al een aantal maal vragen gehad over verzekeringen. Omdat Nederlanders (en ik denk ook Belgen) nu eenmaal alles geregeld willen hebben overal voor verzekerd willen zijn zal ik toch een aantal dingen hierover neerzetten.

Reisverzekering

Als u nog niet in het bezit bent van uw permanente verblijfsvergunning dan zou u ervoor kunnen kiezen om uw gewone ziektekostenverzekering door te laten lopen en daarnaast een reisverzekering af te sluiten. Vraag de beperkingen wel na bij de verzekeringsmaatschappijen.
Je kunt dan wanneer je permanente verblijfsvergunning rond is je ziektekosten verzekering stopzetten. Helaas zijn de meeste reisverzekeringen maar dekkend voor een aansluitend verblijf in het buitenland voor een bepaalde tijd (45-90 dagen), dus wel goed informeren van te voren.

Een reisverzekering voor bijv.. 6 maanden naar Brazilië kan bij diverse maatschappijen worden afgesloten. Onder andere bij: Postbank, OOM (via ANWB) en Elvia. Kosten voor zo een periode € 250 tot € 300 bij alle maatschappijen. Alle bieden dus een werelddekking. Vergelijk dus niet de prijs, maar vergelijk de dekkingen (want daar gaat het uiteindelijk om) met elkaar.

Sommige ziektekosten verzekeringen staan het ook toe om de premiebetaling stop te zetten waarbij je wel blijft ingeschreven bij de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor kun je na een bepaalde periode bij terugkeer in Nederland de premiebetaling weer voortzetten en hoef je geen absurd hoge bedragen voor de verzekering te gaan betalen. Let wel, dit gaat maar om een gelimiteerde periode.

Je kunt ook je verzekering volledig stopzetten en een ziektekosten verzekering in Brazilië nemen. De verzekerings mogelijkheden zijn daar goed en je kunt kiezen uit verschillende pakketten.
Ik heb mezelf en mijn vrouw en kind verzekerd met een gemiddeld pakket en dit kost me ongeveer R$120 per maand.

Verzekeringen in Brazilië worden (meestal) bij ziekenhuizen afgesloten. Veel ziekenhuizen vindt je door het hele land en dus kun je ook in andere plaatsen en zelfs staten terecht met dezelfde verzekering. Bij het ziekenhuis staan een aantal artsen ingeschreven die samenwerken met hen. Hierdoor kun je voor lagere kosten of soms zelfs gratis behandeld worden. Onder deze artsen bevinden zich ook tandartsen.

Ziekenhuizen

Je hebt in Brazilië goede en slechte ziekenhuizen. De gemeentelijke ziekenhuizen kun je meestal beter mijden. De zorg is daar slecht en de doctoren geven weinig om hun patiënten.
De goede ziekenhuizen zijn de particuliere ziekenhuizen waar je ook je verzekering kunt afsluiten.
De universitaire ziekenhuizen staan ook hoog aangeschreven in Brazilië. Hier werken vaak de beste doctoren van het land en ze zijn meestal nog gratis ook.
Mijn schoonmoeder is daar afgelopen jaar terecht gekomen en heeft een prima behandeling gehad. Het was haar geluk bij ongeluk dat ze toevallig in de buurt was van het ziekenhuis.

Autoverzekering

In Brazilië is het niet verplicht een autoverzekering te hebben. Veel Brazilianen hebben dit dan ook niet. Het is echter wel mogelijk maar ook vrij duur om een autoverzekering te hebben.

Sociale verzekeringen

Voor je site heb ik nog een tip. Wanneer iemand vertrekt uit Nederland, kan hij of zij besluiten door te gaan met het afdragen van een aantal sociale premies zodat aanspraken op uitkeringen of vergoedingen blijft bestaan. De sociale verzekeringsbank geeft daar informatie over. Klik hier voor de site van de SVB.

Rijbewijs

Over het rijbewijs valt ook nog wat uit te leggen.

Een toerist mag in Brazilië rijden met een Internationaal rijbewijs dat te verkrijgen is bij de ANWB. Dit rijbewijs moet wel voorzien zijn van de legalisatie stempel van het consulaat. Ook moet je je echte rijbewijs altijd hierbij kunnen laten zien.

Officieel mag dit internationale rijbewijs misschien niet meer nodig te zijn, maar als je het meeneemt ben je toch wat zekerder dat elke politie agent je zal door laten rijden.

Over het verkrijgen van een Braziliaans rijbewijs gaan nogal wat verschillende verhalen de ronde. Voordat je een geldig Braziliaans rijbewijs kunt krijgen krijg je eerst een jaar een tijdelijk rijbewijs daarna krijg je pas je definitieve rijbewijs. Echter kun je pas dit tijdelijke rijbewijs krijgen nadat je je ID hebt en dat betekend dus wanneer je je permanente verblijfsvergunning hebt gekregen. Voor het aanvragen van het tijdelijke rijbewijs moet je bij de DETRAN zijn.

Je moet voor deze aanvraag wel in het bezit zijn van een beëdigde vertaling van je Nederlandse rijbewijs. Ook moet je een medisch onderzoek laten doen.

In 1998 is de nieuwe código do transito in werking getreden (LEI 9503)

É o turista ou estrangeiro com visto provisório, temporário, refugiado, diplomático, de cortesia ou oficial, que chega ao Brasil e quer dirigir durante a sua permanência no país. Para isto basta que ele apresente a Carteira Internacional de Motorista ou a carteira de motorista expedida em seu país, desde que este tenha acordo ou convenção internacionais com o Brasil.

en:

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, através da resolução nº 50 de 21 de maio de 1998, em seu artigo 30: "O condutor de veículo automotor natural de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, está autorizado a dirigir no território nacional quando amparado por acordos ou convenções internacionais, ratificados e aprovados pelo Brasil, e quando esteja no país na condição de turista, ou seja detentor de visto temporário, permanente, de cortesia, oficial ou diplomático".

Brazilie heeft een dergelijk verdrag met Nederland. Dus is een Internationaal rijbewijs niet nodig. De 'Autorização Provisória' is alleen nodig indien:

O estrangeiro com visto de permanência definitiva no Brasil, deverá apresentar-se ao Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) e efetuar o registro de seu domicílio. Para efeito de condução automotora no território nacional, será expedida uma carteira provisória com validade de 12 (doze) meses.

Nationaliteit

Zowel de Nederlandse als de Braziliaanse nationaliteit

Als een kind geboren uit een relatie waarvan de een van de ouders Nederlander is zal toch om een nieuwe verklaring over de erkenning worden gevraagd, de reden ligt in het feit dat de akte van geboorte “Braziliaanse” volgens Nederlands recht niet de erkenning weer geeft zoals volgens Nederlands recht van toepassing is, (”ook al is de aangifte gedaan door de vader”)

Als een kind geboren uit getrouwde ouders, waarvan een van beide ouders Nederlander is dan krijgt het kind van Rijkswege het Nederlanderschap, dan is er geen verklaring over de erkenning nodig, omdat door huwelijk het kind reeds is erkend.

De Verjaringstermijn voor verlies van het Nederlanderschap treedt op 28 jarige leeftijd in.

Dat wil zeggen dat iemand met zowel de Braziliaanse en Nederlandse Nationaliteit doch geboren uit Nederlandse ouders in Brazilië tussen zijn 18e en 28e jaar moeten minimaal 1 jaar buiten het land van geboorte “Brazilië” woonachtig zijn geweest maakt niet uit of dit Nederland is.

Als degene dit niet heeft gedaan dan verliest hij het Nederlanderschap op grond van art 15 onder C Rijkswet op het Nederlanderschap.

Hij kan dit wel terug krijgen door middel van optie of een verklaring af te leggen in de tweede trance van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap ingaand op 1 januari 2002.

Op dit moment per “1 februari 2001” is de eerste trance bezig van deze nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap maar deze geldt alleen maar voor mensen die reeds eerder hun Nederlanderschap op grond van datzelfde art 15 onder C hebben
Verloren.

Let Wel: deze mensen moeten nog in het bezit zijn geweest van een geldig Nederlands paspoort afgegeven na 1990 of 1995 voor deze groep geldt dat zij bij de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap geacht worden nooit hun Nederlanderschap te hebben verloren. En uiteraard treed er voor deze groep mensen een nieuwe verjaringstermijn in van 10 jaar ingaande vanaf afgifte nieuwe Nederlands paspoort.

Brazilianen getrouwd met een Nederlander en woonachtig in Nederland met een rechtmatig verblijf kunnen na 3 jaar een verzoek om naturalisatie indienen zonder dat zij afstand hoeven te doen van hun Braziliaanse nationaliteit.

Dit geldt niet voor Brazilianen, die op grond van partnerschap /relatie een naturalisatieverzoek indienen, zij moet wel een afstandsverklaring ondertekenen voor het verlies van hun Braziliaanse nationaliteit.

Dit kun je heel goed ondervangen door het aanvragen van een vestigingsvergunning.

Naturalisatie

U kunt pas na 15 jaar gewoond en gewerkt te hebben in Brazilië met een verblijfsvergunning een verzoek indienen tot naturalisatie.

Er is een uitzondering dat is na 3 jaar als u getrouwd bent met een diplomate van het land Brazilië.

Legaliseren huwelijk

Indien u getrouwd bent in Nederland dan moet u naar de Braziliaanse Consulaat Generaal te Rotterdam gaan samen met uw vrouw en daar uw huwelijk laten registreren om vervolgens een Consulaire huwelijksakte te verkrijgen die u dan vervolgens in Brazilië kunt omzetten naar een originele. Dit omzetten kunt u ook laten doen door familieleden aldaar.

Een kindje geboren en nu?

Dan moet je eerst de 'aangifte doen' geboorteakte laten opmaken in een Cartório, vergeet uw paspoort niet, de naam van het kindje, het eerste deel van de achternaam zal hij/zij wel van je vrouw/vriendin krijgen, 'bijv.. Da Silva, dan jouw Familienaam'

Dan moet je de Braziliaanse geboorteakte in Brazilië laten legaliseren en vertalen, dan kun je in Nederland een Nederlandse geboorteakte krijgen bij de BBA (bureau bijzondere akten) in Den Haag. Ook kun je de geboorte aangeven op de Nederlandse vertegenwoordigingen Ambassade/Consulaten en een Nederlands paspoort aanvragen.

Vraag wel om een 'verklaring over de erkenning' te doen en neem deze vervolgens mee naar Nederland, dit voorkomt namelijk dat je het in Nederland wederom moet doen. Als het niet geheel duidelijk is dat deze verklaring is afgelegd en ondertekend door beide partners.

Let op!!!!!
Als je niet getrouwd bent dan moet je in Nederland volgens Nederlands recht wederom een 'verklaring over de erkenning' doen, behalve als je dit al hebt gedaan in Brazilië bij een Nederlandse vertegenwoordiging.

Deze verplichting vervalt als u getrouwd bent, dan is het kind erkend door het huwelijk.

Belasting in Brazilië

Het is vrijwel onmogelijk om goed te informeren op het gebied van belastingen. Er zijn hier zoveel belastingen dat je er gek van wordt, maar in de basis komt het hier op neer:

1- Inkomsten Belasting Betaal je over je salaris als je meer dan R$900 of zo verdiend (of is het 9 minimum salarissen van R$ 150). Maximaal komt dat neer op zo´n 20 % en dat is dan inclusief allerlei sociale lasten. Aan het einde van het jaar kan je echter weer een deel terugvorderen.

2- Belasting over cheques. CPMF Over iedere betaling met cheques (alles gaat hier met cheque bijna) betaal je iets in de trant van 0.23 % belasting. Dit betaal je ook over overmakingen en dergelijke.

3- Onroerend Goed belasting IPTU Betaal je over de woning net als in Nederland in tien keer. Is erg afhankelijk van de stad en de locatie van het pand (Rio->Leblon->Uitzicht op Strand is duur, Rio->Bangu (buitenwijk) is goedkoop)

4- Auto Belasting IPVA Verschilt van auto tot auto. Voor een middenklasseauto iets van 800 per jaar

5- Winst Belasting (bedrijf) Bestaan twee manieren, 'simples' voor kleine bedrijven met een omzet van maximaal 250.000 per jaar. Betaald een vast bedrag. Voor niet 'simples' is het geloof ik 20 %

6- ISS (Imposto Sobre Serviçcos) Indien je een dienst verlenend bedrijf bent betaal je over alle nota's die je uitgeeft (Nota Fiscal) ISS. Die is per stad verschillend kan lopen van 0% tot 11 of 12 % (0% in het geval van incentieven om een bedrijf te beginnen.)

7- ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) Betaal je als bedrijf over Producten die je verkoopt of Fabriceert. Hier bestaan drie (basis) tarieven voor. In principe betaal je dit ook als je als bedrijf goederen mee neemt naar een beurs in een andere staat, maar kan je dan weer terugvorderen. Als werkgever betaal je ook een werkgevers deel. Dit is ongeveer 65% boven het salaris in de carteira.

Belastingdienst Nederland

Stel de belastingdienst altijd op de hoogte van uw emigratie.
Lees er meer over op de site van de belastingdienst

Scheiden

Als u in het bezit bent van een verblijfsvergunning in Brazilië dan hoeft u na scheiding niet het land te verlaten.Land | Werk | Wonen | Visum | Geldzaken | Diversen | Checklist | Verhuizen