Een lijst van belangrijke zaken die geregeld moeten worden

Niet alles in deze lijst zal van toepassing zijn op u maar ik heb hem zo compleet mogelijk gemaakt. Ook zal de volgorde van afhandelen voor iedereen verschillend zijn.

Wat te regelen Wie hiervoor te contacten Deadline Gedaan
Legaliseren diploma's
IBG (050 5998036)    
Gewaarmerkte kopieŽn laten maken
Notaris, gemeente    
Uitzoeken of je je beroep in het land van bestemming mag uitoefenen NUFFIC/Informatiecentrum Richtlijn Algemeen Stelsel(070 4260390)    
Indienen aanvraag erkenning diploma De geŽigende organisaties in het buitenland (via NUFFIC)    
Vertalen diploma's Beroepsorganisaties, vertaalbureaus    
Regelen uitleg in vreemde taal over waarde Nederlands diploma NUFFIC, IBG    
Regelen diplomasupplement Eigen hogeschool of universiteit, NUFFIC    
Uitzoeken met welk buitenlands diploma je bul vergelijkbaar is NUFFIC    
Uitzoeken welke titel je mag voeren NUFFIC    
E-formulieren die van toepassing zijn meenemen Ziekenfonds, uitvoeringsinstellingen (afhankelijk van soort formulier)    
Werk- of verblijfsvergunning regelen Ambassade of consulaat land van bestemming    
Ziektekostenverzekering regelen Ziekenfonds, particuliere ziektekostenverzekeraars    
Eventueel bijverzekeren voor Nederlandse AOW, AAW, ANW, AAW, WAO, WW en ZW Sociale Verzekeringsbank voor de AOW en ANW (afdeling vrijwillige verzekering: 020 6565225), GAK voor AAW, WAO, WW en ZW (afdeling vrijwillige verzekering: 020 6873677)    
Fiscaal afrekenen, af rekenen met schuldeisers Belastingdienst (F-biljet), IBG, banken    
Regelen dat vaste betalingen doorlopen en geld ontvangen kan worden Banken, gemachtigde familie/vrienden    
Regelen geldig paspoort
Gemeente waar u woont    
Regelen arbeidscontract en schriftelijke bevestiging van salarisuitbetaling (hoe en wanneer) nieuwe werkgever    
Controleren of nieuwe werkgever legaal werkt Kamer van Koophandel in land van bestemming    
Huis in Nederland verkopen/ opzeggen/onderverhuren Makelaar, woningbouwvereniging, energiebedrijf, goederenopslagbedrijven    
Uitschrijven uit bevolkingsregister
Gemeente waar u woont    
Organisaties en bekenden op de hoogte brengen van vertrek, opzeggen van abonnementen PTT Post (verhuisbericht, bevat kleine checklist)    
Water, gas, licht, etc. opzeggen Desbetreffende instanties    
KopieŽn maken van alle belangrijke papieren      
Belangrijke papieren/uittreksels aanvragen (internationaal model) Gemeente van de geboorteplaats en woongemeente    
Papieren laten vertalen BeŽdigd vertaler    
Papieren laten legaliseren Consulaat van BraziliŽ    
Inentingen regelen
GG&GD    
Trouwen in BraziliŽ Cartůrio    
Aanvraag verblijfsvergunning Federale politie BraziliŽ    
Huisvesting in nieuwe land regelen
 Makelaar in BraziliŽ    
Uitzoeken scholen voor kinderen
     
Uitzoeken voorzieningen sociale zekerheid in bestemmingsland of regio      
Regelen bankrekening in nieuw land      
Regelen reisticket
     

 


Land | Werk | Wonen | Visum | Geldzaken | Diversen | Checklist | Verhuizen